Pravidla pro povinného

 1. Svůj dluh vč. nákladů exekuce zaplaťte v kterékoliv pobočce ČSOB na účet č. 263163557/0300 pod příslušným variabilním symbolem, anebo přímo hotově na pokladně exekutorského úřadu v Přerově, Dr. Skaláka 1450/13. Po zaplacení bude exekuce okamžitě ukončena. Více informací ke způsobům plateb zde.
 2. Povinným nejsou povoleny telefonické hovory, jejichž účelem není projednání úhrady vymáhané pohledávky. Volající je povinen uvést své jméno, příjmení, telefonní číslo a spisovou značku předmětné exekuce. Pokud nejste schopni toto sdělit, bude hovor přerušen. Na veškeré položené otázky musí volající odpovědět stručně, věcně a pravdivě. Volající je povinen uposlechnout všech pokynů pracovníka na lince.
 3. Pokud s pracovníkem úřadu uzavřete dohodu o zaplacení dluhu (ústně, telefonicky nebo písemně), považujte to za definitivní řešení situace. V případě, že dohodu nedodržíte, automatický systém hlídání plateb toto oznámí příslušným pracovníkům, kteří podniknou další kroky a např. dojde k okamžitému odvozu movitých věcí do exekučního skladu nebo prodeji nemovitosti. Při kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.
 4. Po uzavření dohody s pracovníkem úřadu nevolejte ani úřad zbytečně nenavštěvujte! Zpracováváme několik tisíc spisů. Není možné ani účelné řešit každý spis individuálně. Na argumenty typu "nemohu dodržet termín zaplacení" zaměstnanci EÚ nereflektují a následují kroky viz. bod 2.
 5. Mgr. René Mohyla (soudní exekutor) není osoba, která řeší konkrétní případy. Tím pověřil své zaměstnance.
 6. Za situace, že se povinný brání dobrovolnému plnění, provede soudní exekutor kromě dalších postihů soupis veškerého movitého majetku povinného s okamžitým odvozem do exekučního skladu. Povinný musí umožnit soudnímu exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své věci uloženy. Soupis exekutor provede u každého, u něhož má povinný byt, sídlo, místo podnikání nebo své jiné místnosti.
 7. Je zakázáno jakkoliv nakládat se sepsanými movitými věcmi, které exekutor ponechá v místě soupisu.
 8. Uvědomte si, že pracovníci úřadu jsou značně pracovně vytížení, řiďte se těmito pravidly a věřte, že se tím exekuce značně urychlí a zlevní.
 9. Porušení zásad bude mít za následek opatření spojená s negativními důsledky pro povinného.
 10. Pro hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč.
 11. Napsali o exekucích - Jak zabránit exekuci aneb, když už se potkám s exekutorem.

Aktuality

05.12.2018

Oznámení o zrušení úředních hodin

31.12.2018 jsou úřední hodiny z technických důvodů zrušeny.

Kontakt

 


eBRÁNA webarchitect