Pro povinné

Pro povinné

 

Pokud jste zjistili, že je proti vám nařízena exekuce, jejímž vedením byl pověřen Mgr. René Mohyla, doporučujeme vám kontaktovat nás na telefonním čísle 730 897 919 nebo na e-mailu urad@eumohyla.cz.

 

Pokud je to možné, uhraďte svůj dluh co nejdříve na účet 263163557/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. s uvedením správného variabilního symbolu, případně na pokladně Exekutorského úřadu v úředních hodinách. Úhradu dluhu neodkládejte, aby se váš dluh zbytečně nenavyšoval.

 

Pokud svůj dluh nemůžete uhradit jednorázově, kontaktujte nás a dohodněte si splátkový kalendář.

 

Při komunikaci s Exekutorským úřadem vždy uveďte jméno, příjmení a spisovou značku (naleznete ji na dokumentech vpravo nahoře, začíná 187 Ex – popřípadě dřívější spisovou značku 084 Ex)


Aktuality

05.12.2018

Oznámení o zrušení úředních hodin

31.12.2018 jsou úřední hodiny z technických důvodů zrušeny.

Kontakt

 


eBRÁNA webarchitect